Ung och ny i Sverige?

Under de senaste fem åren har antalet nyanlända ungdomar varit stora. Att hitta den man är i det nya landet, att förstå alla normer runt omkring sig, att få insikt kring sina egna fördomar & stereotyper m.m. är frågor som många unga men framför allt nyanlända ungdomar brottas med och gör att allt många hamnar utanför samhället.