Metoder

Aktiviteterna erbjuder unga en meningsfull fritid genom att ge dem möjligheter att pröva på olika aktiviteter. Vi låter dem utmana sig själva och kliva ut ur trygghetszonen.

Utbildningen ger ungdomarna en användbar samhällsorientering som de inte får från andra instanser. Syftet är att ge ungdomarna de verktyg de behöver för att kunna nå sina mål och förverkliga sina drömmar.

Coach/mentorskap är en vital del av verksamheten som ger ungdomarna möjlighet att få en nära personlig kontakt med en vuxen förbild som de kan vända sig till, spegla sig i, får råd, bekräftelse och uppmuntran av.