Om Brobyggarna

BAKGRUND

Brobyggarna är en ideell verksamhet inom Fryshuset som startade 1994 som en reaktion på att många unga killar saknade vuxna manliga förebilder. I januari 1995 startades den första Brobyggargruppen.

 

KORT OM OSS

Verksamheten riktar sig till unga killar i åldrarna 12-22. Inom relationerna/grupperna jobbar vi med att bygga relationer mellan ungdomar och ledare genom konstruktiva och självstärkande aktiviteter och samtal.

Vi träffas 2-4 ggr i månaden under 1 år. Ledarna/Coacherna finns tillgängliga för frågor eller funderingar även utanför dessa tillfällen.

Genom ett väl genomarbetat program jobbar vi med våra värderingar, uppmuntrar till reflektion och personlig utveckling.

Målet är att Brobyggaren utvecklar en hälsosam medvetenhet om sig själv och andra, får en ökad självkänsla genom att reflektera över sig själv, utanför sociala, kulturella och individuella begränsningar och roller. Till följd av reflekterande hoppas vi att du ser vilka möjligheter du har att själv påverka ditt liv positivt.

 

SYFTE

Det är inte lätt att vara ung kille idag.

Samhället och omgivningen ställer orimliga krav och förväntningar på unga killar. Dessa krav och bristen på positiva vuxna manliga förebilder ökar risken att unga killar anammar den stereotypa synen på mansrollen. Tyvärr är det allt för många unga killar som anammar denna syn och som upplever att de till varje pris måste visa sig stora, starka, orädda och kapabla att ensamma hantera alla situationer de stöter på. Detta sätt att uppfatta sin roll som kille medför flera negativa konsekvenser inte bara för personen i fråga men även hans omgivning.

Det är enormt viktigt som människa att få känna och uttrycka alla de känslor vi bär med oss inombords.  Sorg, ilska, besvikelse, glädje, rädsla osv.

Samtidigt lever många unga killar i en känsla av utanförskap. Upplevelsen att inte höra hemma och vara en del av det samhälle man lever i gynnar ingen.

Tvärtom, det skapar ofta en känsla av hopplöshet, frustration och en negativ syn på framtiden och dess möjligheter.

Kombinationen av tron på den manliga myten, bristen på positiva manliga förebilder och strävan efter tillhörelse resulterar i att många unga killar tar fel beslut i livet och hamnar snett.

Många ungdomar saknar vuxna positiva förebilder. Kontakten mellan framför allt män och pojkar har till stora delar gått förlorad. En del killar saknar helt vuxna män i sina liv. Även för de killar som har kontakt med sina föräldrar behöver få möjligheten att träffa andra vuxna för att diskutera de saker som känns obekvämt att prata om med sina föräldrar och andra närstående vuxna.

Vi på Brobyggarna har uppmärksammat detta och vill ge dagens unga killar en rättvis chans till en trygg och positiv framtid.  Vi ger unga en del av den kontakt och kommunikation som många saknar. Vi bryter åldersbarriärer och överbygger klass- och kulturskillnader. Vi bygger broar mellan ungdomar och samhället.

 

METOD

Grundprincipen i vår metod bygger på vår övertygelse om att nära, äkta och långvariga relationer mellan ungdomar och ledare/coacher skapar en stabil grund för lärande, positiv spegling och utveckling.

Programmet är upplagt på ett sätt som gör det möjligt för ungdomar att utvecklas i sin egen takt. Vi tror att nyckeln till positiv utveckling ligger i att mötas på en gemensam nivå och att uppmuntran, aktivitet och dialog ger en positiv förändringsprocess.

Brobyggarna gör olika studiebesök, har föreläsare, övernattningar, är ute i naturen, träffar andra ungdomsgrupper, lagar mat, gör utmanade aktiviteter.

Alla våra träffar genomsyras med samtal och dialog.